Mina tjänster


Rådgivning till grisföretagare

Jag erbjuder rådgivning till grisföretag. Främst arbetar jag med produktionsrådgivning men även med ekonomisk uppföljning och företagsledning.

Jag kan bland annat hjälpa dig inom följande områden:

  • Optimering av gårdens produktion
  • Hur du använder WinPig, tar fram nyckeltal och värderar dem
  • Produktionsekonomiska nyckeltal från bokföringens resultatrapport
  • Beräkning av priser vid mellangårdsavtal och sugghyror
  • Utveckling arbetsrutiner och management
  • Val av foder och utvärdering av hur olika foder påverkar produktionsresultat och ekonomi
  • Ta fram foderkurvor som är anpassade till din produktion
  • Beräkning av ersättningsanspråk vid skada
  • Omläggning av produktionssystem
  • Företagsledning som ledamot i gårdsråd eller gårdsstyrelse