Om verksamheten


Maria Kihlstedt

Som privat konsult med lång erfarenhet inom grisproduktion kan jag erbjuda oberoende rådgivning till grisföretag och organisationer inom branschen. Jag har arbetat som grisrådgivare sedan 1990 och år 2006 startade jag mitt eget rådgivningsföretag. Över 25 års erfarenhet har gett mig kompetens med både bredd och spets samt ett brett kontaktnät inom branschen. Det jag verkligen är intresserad av och har mycket god kunskap inom är produktionsekonomi. För mig är det viktigt att ständigt fortbilda mig och att byta erfarenheter med andra inom grisbranschen. Det gör jag bland annat inom nätverket Grisrådgivarna som gemensamt ordnar fortbildningsträffar och studieresor. Jag deltar även i andra branschträffar.

Med min rådgivning vill jag hjälpa grisföretagen att utveckla verksamheten utifrån sina gårdsspecifika förutsättningar. Mitt driv, mitt engagemang och att jag vågar säga vad jag tycker är egenskaper som uppskattas av mina kunder.  Min erfarenhet av gårdsråd och gårdsstyrelser går tillbaka till 2006 när jag på uppdrag av Tillväxtbolaget satt med i flera gårdsstyrelser. Jag är idag rådgivare åt grisbesättningar från södra Skåne till Uppsala. Jag har alla sorters besättning bland mina kunder både rena smågris- eller slaktsvinsbesättningar och integrerade. Jag arbetar även med suggringar och livsvinssäljande besättningar.